Producenci
Zaloguj się
Nie pamiętasz hasła? Zarejestruj się
Odstąpienie od umowy

PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

1. Zgodnie z obowiązującym prawem, konsument ma prawo odstąpienia od umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usługi elektronicznej, bez podania przyczyn. W tym celu należy złożyć stosowne oświadczenie na piśmie w terminie czternastu dni. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Powyższe oświadczenie należy wysłać na adres firmy będącej właścicielem sklepu Gragamel: DGC Grzegorz Chęciński, Zbludza 204, 34-608 Kamienica, lub za pomocą poczty elektronicznej na adres: sklep@gragamel.pl.

2. Termin czternastodniowy, w którym konsument może odstąpić od umowy, liczy się od dnia wydania produktu w przypadku umowy sprzedaży, a gdy umowa dotyczy świadczenia usługi elektronicznej - od dnia jej zawarcia.

3. W razie odstąpienia od umowy Umowa sprzedaży lub Umowa o świadczenie Usługi elektronicznej jest uważana za niezawartą, a Klient jest zwolniony z wszelkich zobowiązań. To, co Strony świadczyły, ulega zwrotowi. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie czternastu dni. Jeżeli Konsument dokonał jakichkolwiek przedpłat, należą się od nich odsetki ustawowe od daty dokonania przedpłaty.

4. Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwrócić Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostawy produktu (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Klienta sposobu dostawy innego niż najtańszy zwykły sposób dostawy dostępny w Sklepie). Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył konsument, chyba że konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami. Jeżeli Sprzedawca nie zaproponował, że sam odbierze Produkt od konsumenta, może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od konsumenta do chwili otrzymania Produktu z powrotem lub dostarczenia przez konsumenta dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

5. Konsument ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia, w którym odstąpił od umowy, zwrócić Produkt Sprzedawcy lub przekazać go osobie upoważnionej przez Sprzedawcę do odbioru, chyba że Sprzedawca zaproponował, że sam odbierze Produkt. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Produktu przed jego upływem. Konsument może zwrócić Produkt na adres: Zbludza 204, 34-608 Kamienica.

6. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Produktu będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu.

7. Możliwe koszty związane z odstąpieniem przez konsumenta od umowy, które obowiązany jest ponieść Konsument:

a) Jeżeli konsument wybrał sposób dostawy Produktu inny niż najtańszy zwykły sposób dostawy dostępny w Sklepie Internetowym, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.

b) Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Produktu.

 

WZÓR FORMULARZA DO PRZESŁANIA W PRZYPADKU ODSTĄPIENIA OD UMOWY

 

Adresat: DGC Grzegorz Chęciński, Zbludza 204, 34-608 Kamienica

Treść oświadczenia: Ja (imię i nazwisko) niniejszym informuję o moim odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy: (proszę wymienić zamówione przedmioty)

Data zawarcia umowy: (proszę podać datę złożenia zamówienia)

Dane konsumenta: (Imię i nazwisko konsumenta), (Adres konsumenta)

Podpis: (Podpis konsumenta) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)

Data złożenia oświadczenia: (Data)

 

 

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl